Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị về công tác cán bộ

ngày phát hành:2023-09-02 11:41    Số lần nhấp:188


(BTV) Sáng 22/9, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quy định 80 và Thông báo kết luận 20 của Bộ Chính trị bằng hình thức trực tuyến. Dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Tại điểm cầu Bắc Ninh, các đồng chí: Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phùng Đức Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

 

BTC_Trung_uong_quan_triet_van_ban_moi(1)

Đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh

Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính thông báo những nội dung cơ bản, nội dung mới được sửa đổi bổ sung của Quy định 80, gồm 6 Chương, 34 Điều, thay thế cho Quy định số 105 ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị. Quy định đề ra mục tiêu tiếp tục cụ thể hoá các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ. Bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất, tổng thể, liên thông trong công tác cán bộ của hệ thống chính trị, đánh giá cán bộ khách quan, công tâm, lựa chọn và bố trí đúng cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả công tác quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Hội nghị cũng được thông báo Kết luận 20 của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị,tuyển dụng nhân tài Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật nhằm thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng và Quy định của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; Kịp thời thay thế những cán bộ bị kỷ luật, năng lực hạn chế, uy tín giảm sút mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm, đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ bị kỷ luật có cơ hội sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện; góp phần tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng và chế độ.

Phát biểu chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phân tích, làm rõ hơn một số vấn đề trong Quy định số 80 và Thông báo Kết luận số 20 của Bộ Chính trị. Đồng chí nhấn mạnh: Trong quá trình tổ chức thực hiện gặp vướng mắc thì các địa phương, đơn vị trao đổi trực tiếp với Ban Tổ chức Trung ương để cùng thống nhất. Các cấp ủy, tổ chức Đảng cần phải cụ thể hóa Quy định số 80 và Thông báo Kết luận số 20 của Bộ Chính trị, hướng dẫn 21 của Ban Tổ chức Trung ương theo thẩm quyền của mình. Đồng thời, quán triệt thực hiện nghiêm trong phạm vi vị trí, trách nhiệm được giao. Ban Tổ chức Trung ương sẽ kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy định số 80 và các văn bản, kết luận khác của Bộ Chính trị.

Phát biểu kết luận hội nghị tại điểm cầu Bắc Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Quốc Chung đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan cần nghiên cứu kỹ các văn bản mới của Trung ương để tham mưu cụ thể hóa thành các văn bản của tỉnh theo tinh thần, nội dung được quán triệt. Đồng thời, thực hiện tốt công tác quán triệt, triển khai các văn bản mới tạo sự đồng bộ, thống nhất cao trong nhận thức và tổ chức, thực hiện; Thường xuyên theo dõi, giám sát, kiểm tra, cập nhật việc triển khai thực hiện các quy định này và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy để lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời.

 Quốc Hưng
Powered by bóng rổ NBA,Lịch thi đấu bóng chuyền 2023 Hot @2013-2022 RSS地图 HTML地图