Bắc Giang: Hỗ trợ chi phí bao bì, in tem sản phẩm tham gia OCOP

ngày phát hành:2023-08-27 12:10    Số lần nhấp:184


Trong các sản phẩm được hỗ trợ có 3 sản phẩm tham gia mới gồm: Nụ hoa sâm núi Dành khô (HTX Dịch vụ sản xuất sâm nam núi Dành Trung Loan, huyện Tân Yên); Trà ổi Tân Yên (HTX Nông nghiệp Quyên Phong, huyện Tân Yên); Mỹ tửu Đa Mai (HTX Rượu Đa Mai, TP Bắc Giang).

Ba sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng lại gồm: Đông trùng hạ thảo Adenco khô (Công ty Nấm dược liệu Adenco, huyện Lạng Giang); Vải thiều sấy khô Hằng Hiếu (HTX Dịch vụ nông nghiệp Hằng Hiếu, Lục Ngạn) và Trà xạ đen Diệp Nhật (HTX Sản xuất kinh doanh dịch vụ Thiên Phú, huyện Yên Thế).

Tổng kinh phí thực hiện 360 triệu đồng (mỗi sản phẩm 60 triệu đồng), trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 50%, còn lại các chủ thể đối ứng. Kinh phí hỗ trợ từ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thông mới năm 2022 đã giao cho Sở Nông nghiệp và PTNT.

ocop; Bắc Giang; mỗi xã một sản phẩm

Sản phẩm Trà xạ đen Diệp Nhật của HTX Sản xuất kinh doanh dịch vụ Thiên Phú được hỗ trợ bao bì, in tem.

Được biết đến hết năm 2022, toàn tỉnh có 205 sản phẩm được công nhận OCOP từ 3 sao trở lên, trong đó có 31 sản phẩm đạt 4 sao,hợp tác trao đổi còn lại đạt 3 sao; tăng 73 sản phẩm so với năm 2021.

Từ năm nay, UBND các huyện, TP sẽ thực hiện đánh giá, phân hạng các sản phẩm OCOP 3 sao và tổ chức công bố, trao giấy chứng nhận. Với những sản phẩm đạt từ 70 đến 100 điểm (từ 4 sao trở lên), Hội đồng đánh giá, phân hạng cấp huyện chuyển hồ sơ đề nghị hội đồng cấp tỉnh đánh giá, phân hạng. Đây là điểm mới trong quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP, góp phần tăng tính chủ động cho các địa phương.

Tin, ảnh: Sỹ Quyết

 
Powered by bóng rổ NBA,Lịch thi đấu bóng chuyền 2023 Hot @2013-2022 RSS地图 HTML地图