Ban Pháp chế khảo sát việc thực hiện Nghị quyết số 227 của HĐND tỉnh tại huyện Gia Bình

ngày phát hành:2023-09-02 11:35    Số lần nhấp:92


(BTV) Sáng 22/9, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức khảo sát thực tế việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 227 ngày 14/4/2016 của HĐND tỉnh về Quy định cụ thể một số mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở tại 02 xã Đại Bái và Song Giang, huyện Gia Bình.

 

Tin_Ban_Phap_che_HDND_tinh_khao_sat_viec_thuc_hien_Nghi_quyet_227_o_Gia_Binh(1)

Toàn cảnh buổi làm việc

Khảo sát thực tế tại các địa phương cho thấy, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 227 của HĐND tỉnh về Quy định cụ thể một số mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở còn gặp một số khó khăn, vướng mắc như: Mức chi hỗ trợ còn thấp nên nhiều Tổ hòa giải không đề nghị chi; Hoạt động của nhiều Tổ hòa giải không thường xuyên; Việc phối hợp giữa các Tổ hòa giải và cán bộ tư pháp và cán bộ kế toán xã còn chưa chủ động; Ở một số thôn cấp ủy, Chi bộ, lãnh đạo thôn chưa thực sự quan tâm đến công tác hòa giải ở cơ sở, hoạt động chỉ mang tính phong trào…

Tại buổi khảo sát,lịch thi đấu các xã kiến nghị HĐND tỉnh xem xét, sửa đổi nâng mức chi thù lao hòa giải viên/mỗi vụ, việc hòa giải; Hỗ trợ văn phòng phẩm, các điều kiện cho hoạt động Tổ hòa giải; Chi bồi dưỡng cho thành viên Ban Tổ chức bầu hòa giải viên…

Ban Pháp chế đề nghị các địa phương tiếp tục quan tâm đến công tác hòa giải ở cơ sở; Tăng cường công tác tuyên truyền về vai trò,Hồ sơ công ty tầm quan trọng của công tác hòa giải ở cơ sở. Cùng với đó, nâng cao trình độ, chuyên môn cho người làm công tác hòa giải, góp phần đưa công tác hòa giải ở cơ sở ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả.

Đối với những kiến nghị, Đoàn tiếp thu, tổng hợp, bổ sung vào báo cáo, tham mưu HĐND tỉnh xem xét giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Bá Trung, Trang Dung
Powered by bóng rổ NBA,Lịch thi đấu bóng chuyền 2023 Hot @2013-2022 RSS地图 HTML地图